DinamoERP Articles

Academic Studies

SCM Nedir

2022/12/26
Ece İlkay Aydın

Supply Chain Management | Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarikten son kullanıcıya kadar olan tüm lojistik süreçleri kapsayan yönetim ve planlama faaliyetlerinin tümüdür. Tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcıları, müşteriler vs. arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamaktadır. Ürünü zamanında tedarik edip, üretim sürecini kısaltma, ürünün kalitesini artırma, değişen pazar koşullarına ve ekonomik şartlara karşı esnek olabilme açısından önem taşımaktadır. Maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyetinin artırılmasına da imkan sunar.

Tedarik zinciri yönetimi tanımını şu şekilde özetleyebiliriz; hammadde temininden, üretim, dağıtım ve ürünün son kullanıcıya kadar ulaşabilmesi için sistemdeki tüm birimlerin arasındaki hammadde, ürün, para ve bilginin yönetimidir. DinamoERP ve SCM entegrasyonu envanter yönetimi ve tedarik zinciri performansını arttırır. Tedarik zinciri yönetimi MRP, MRPII ve ERP programlarının bir uzantısıdır, işe tedarikçileri ve şubeleri de dahil eder.


Tedarik zincirini doğru  bir şekilde yapmanın en güçlü ve faydalı yanları; işletmenin maliyetini en aza indirme, verimlilikteki artışı sağlama, siparişlere cevap verme oranındaki artış, minimum stok ile çalışarak müşteri talep ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vererek işletmenin kalitesindeki artışı sağlar.