DinamoERP Articles

Academic Studies

SAL Nedir

2022/08/04
Rıdvan Keskin

Sales Management | Satış Yönetimi

İşletmeler Satış Yönetimi sayesinde, satış süreçlerini yönetebilir, satış sürecinin tüm adımları olan; teklif, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgeleri birbirleri ile entegre ederek takip edebilir. Satış, tüm departmanlara bağlı olarak çalıştığı için diğer departmanları da ilgilendiren stok yönetimi, muhasebe ile ilgili kayıtları, fiyat politikaları ve kampanyaları da yöneterek takibini sağlayabilmektedir.