DinamoERP Articles

Academic Studies

RCCP Nedir

2022/08/04
Rıdvan Keskin

Rough Cut Capacity Planning | Kaba Kapasite Planlaması

“Kaba Kapasite Planlaması” yanı sıra “ Kaba Kesim Kapasite Planlaması” olarak da karşımıza çıkmaktadır. MRP sistemleri kapasite duyarlı değildir ve kapasitenin yeterli olduğunu esas alarak çalışır. Bu esnada RCCP devreye girerek ihtiyaca göre gerekli kaynakları belirler. RCCP, Ana Üretim Planının (MPS) kapasite açısından uygulanabilirliğini test eder. RCCP’nin Ana Üretim Planını(MPS) uygun bulmadığı durumlarda üretim planı tekrar hazırlanmalı ya da gerekli kaynaklar sağlanmalıdır.