DinamoERP Articles

Academic Studies

MRP Nedir

2022/08/04
Rıdvan Keskin

Material Requirement Planning | Malzeme İhtiyaç Planlaması

İlk olarak 1960’larda ABD ’de kullanılmaya başlayan MRP, üretim süreçlerini daha iyi yönetmeyi, kontrol etmeyi ve daha verimli hale getirmeyi amaçlar. MRP, Ana Üretim Planını(MPS) baz alarak ihtiyaçları analiz eder. Ne zaman, ne kadar, hangi hammadde veya malzeme gerekeceğini; mevcut stokları ve satınalma siparişlerini de dikkate alarak hesaplar. İstenilen malzemenin istenilen zamanda istenilen yer olmasını kontrol etme imkan sunar. MRP, Stok yatırımlarını en aza indirmek, üretimi ve etkinliği arttırmak, tutarlı iç kontrol sistemi oluşturmak, taleplere zamanında karşılık vermek, yapılan hizmeti geliştirmek ve kalitesini arttırmak, geleceğe dair yapılan planların etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bir sistemdir. MRP sistemleri ERP sistemlerinin içinde bir modüldür. Yani ERP, MRP sistemlerini de kapsayan daha geniş çaplı bir sis