DinamoERP Articles

Academic Studies

MRP II Nedir

2022/08/04
Rıdvan Keskin

Manufacturing Resources Planning | Üretim Kaynakları Planlanması

MRP sistemlerinin işletmelerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamaması sebebiyle ortaya çıkan MRP II sistemleri, açılımları farklı olsa da MRP sistemlerinin geliştirilmesiyle oluşmuştur. İlk olarak 1980‘lerde ABD’de geliştirilmiş bir sistem olup 1981 yılında ilk kez Oliver Wight tarafından “Amerika’nın Üretim Potansiyelinin Kilidini Açmak (Unlocking America’s Productivity Potential)” adlı kitabında bahsedilmiştir. MRP II; üretim süreçlerinin düzenlenmesini, sürecin her aşamasında ürünün takip edilmesini, esnek ürün konfigürasyonları oluşturulmasını, üretim maliyetleri hesaplanabilmesini, hammadde gereksinimlerini kapasite göz önünde bulundurarak hesaplanabilmesini, eş zamanlı verileri raporlanabilmesini gibi verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan imkanlar sunar.