DinamoERP Articles

Academic Studies

MES Nedir

2022/08/04
Berk Ayvaz

Manufacturing Execution System | Üretim Yönetim Sistemleri

MES Sistemleri imalatta sahadan eş zamanlı veri toplamaya yarayan sistemlerdir. ERP sistemleri ile entegre edildiğinde karşılıklı veri akışı sağlanır. ERP den aldığı iş emirlerinin çıktılarını ERP programına tekrar yollar. Sahadaki çalışanların, makinelerin ve ürünlerin tüm süreçlerinin takibini eş zamanlı yaparak yönetimini kolaylaştırır, verimliliği artırır. Saha operasyonlarından gerçekçi, sistemli ve daha doğru veriler elde edilmesini sağlar.