DinamoERP Articles

Academic Studies

FIFO nedir

2022/08/04
Muhammet Zor

FIFO Nedir?

FIFO (First In First Out), işletmenin stoka giren ürünlerin giriş sırasıyla çıkmaya başlamasına dayanan bir değerleme yöntemidir. Stokta bulunan ürünlerin size maliyeti, ürünün stoka giriş tarihindeki güncel fiyatıyla belirlenmiş olur. Farklı zamanlarda stoklanan aynı ürünün satış fiyatı enflasyon, devalüasyon, güncel kurlar vb. gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ürünlerin size maliyeti değişemeyeceğinden dolayı sizin ürünleri doğru şekilde stoktan çıkarak vergilendirme sisteminden, enflasyon zamanlarından lehinize olacak şekilde faydalanabilirsiniz.

 

X ürünü için farklı zamanlarda stoka giriş bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

 

2013 yılında 130 adet ürünün güncel satış fiyatı 55 TL olup, siparişi alınmış olsun;

İlk 100 ürün çıkışı stoka girişi en eski tarihli olandan başlayacak olup kalan 30 ürünü bir sonraki tarihte stoka giren ürünlerden oluşacaktır.

 

 

 

 

Aynı ürün aynı şartlar altında LIFO yöntemi yani en son giren üründen başlayıp daha eski tarihli ürüne doğru satışa çıkarılmış olsaydı daha düşük miktarda kar elde edeceği aşağıda gösterilmiş.

 

 

 

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere enflasyonun düşük olduğu zamanlarda FIFO yöntemi sizin için çok daha karlı bir stok değerleme yöntemidir.

FIFO yöntemi maliyet muhasebesi açısından da daha kolay yönetilebilir şartlar sunmakla beraber enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda size LIFO yönteminden daha az kar getirir.

FIFO size yalnızca daha yüksek kar elde etme olanağı sunmuyor; raf ömrü bulunan ürünlerin son kullanma tarihi geçmeden elden çıkarılmasını da sağlıyor.  İlaç, gıda, kimya ve bu gibi sektörlerde son kullanma tarihini takip etmek ciddi iş yükü ve iş maliyeti çıkmasına neden olduğu aşikardır. Böyle durumlarda, FIFO eski tarihli ürünlere öncelik verdiği için, iş yükünüzü hafifletecektir. Bu da pazar payınızı her zaman sabit tutmanızı sağladığı gibi son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin bir an önce satılması için sürekli kampanya ve indirim yaparak sizi düşük karlı ürün satmak zorunda bırakmaz.