DinamoERP Articles

Academic Studies

EDI Nedir

2022/08/04
Berk Ayvaz

Electronic Data Interchange | Elektronik Veri Değişimi

EDI, farklı portallar arasında elektronik formattaki belgelerinin bir portaldan diğerine kontrollü bir şekilde iletilmesini sağlayan sistemlerdir. EDI verilerin manuel aktarılması sırasında oluşabilecek hataların en aza indirerek ticari anlaşmazlıkları azaltmayı ve verilerin daha hızlı aktarılmasını sağlar.