DinamoERP Articles

Academic Studies

DRP Nedir

2022/08/04
Berk Ayvaz

Distribution Resource Planning | Dağıtım Kaynakları Planlama

İhtiyaç duyulan ürünün eksiksiz ve zamanında karşılanabilmesi için gerekli kaynaklar DRP ile belirlenir. DRP ile hangi ürüne ihtiyaç duyulduğu, ihtiyacın miktarı, ihtiyacın ne kadarının ne zaman ve nasıl karşılanacağı, hangi taşıma araçları ile hangi merkezler arasında nasıl ulaştırılacağı kolaylıkla sistematik bir şekilde belirlenebilir.

Dağıtım merkezleri ürünlerin akışının başladığı noktalardır ve büyük bir oranla müşteriye ihtiyacını sağlam, hızlı ve en az maliyetle ulaştırma konusunda büyük rol oynamaktadır. Çok yakın bir dönemdeki örneklendirmeyle bütün dünyada yaşamış olduğumuz pandemi süreci doğru bir şekilde dağıtım planlama uygulamaları oluşturmanın aciliyetini ve önemini gündemimize getirdi. Günümüzde E-ticaretin ve rekabetin artmasıyla da talep edilen veya ihtiyaç duyulan ürünlerin doğru yerde stoklanıp, en hızlı şekilde gönderilmesi hayati önemler taşıyabiliyor. 

Bir diğer konu ise dağıtım planlamasının tedarik zinciri için önemi. Tedarik zinciri ile ilgili karar almamız gerektiğinde her zaman dağıtım planlanmasını düşünmekteyiz. Tedarik zincirinde aşağı yukarı herkesin amacı temel olarak aynıdır. Müşteri memnuniyeti, maliyetleri azaltmak, hızlı ve sağlam ulaşım sağlamak. Aldığımız geri dönüşlere göre firmaların dağıtım kaynakları planlama süreci Dinamo ERP ile müşteri memnuniyetlerini en üst seviyelere taşımakta. Özetlemek gerekirse, DRP sürecinde en önemli unsurlar talep tahminleri, teslim ve ulaşım süreleri, depolardaki mevcut envanterlerin doğru bir şekilde stok tutulması diyebiliriz.