DinamoERP Articles

Academic Studies

Siparişe Talebe Teklife Teslim Tarihi Verme

Birçok üretim firması için en önemli CSF “müşteri memnuniyeti ve sadakatidir.” İşletmelerin bu CSF’yi ölçtükleri en önemli KPI göstergesi ise “Sipariş gecikmesi” metriğidir.

Makaleyi Oku

2022/04/28

Okan Yiğit

Dinamo ERP Üretim İmplementasyon Süreci

Dinamo ERP, onlarca farklı sektör ve yüzlerce işletmede 30 yıldır sunduğu ERP çözümleri ile müşterileri için tecrübenin ve bilginin ortak gücüne dayalı başarılı ERP projeleri üretmeye devam ediyor.

Makaleyi Oku

2022/04/07

Okan Yiğit

Adım Adım DinamoERP'ye Geçiş

Firmalar ERP geçme kararı verirken akıllarda ortak sorular var. Hangi ERP yazılımı bizim için en uygun, hangisinin fayda /maliyet oranı en yüksek gibi.

Makaleyi Oku

2022/03/03

Meltem Berkyez

MNT Nedir

Sistem sorunlarını önleme ve ekipmanların kullanım sürelerinin uzatılmasıyla birlikte bakım çalışmalarını en verimli şekilde yürütülmesini sağlar.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

MPS Nedir

MPS elde edilecek her bir ürün için ne zaman ve ne kadar üretim yapılması gerektiğini belirler.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

MRO Nedir

Endüstriyel bakım herhangi bir ekipmanın sürdürülebilirliği amacıyla devam ettirilen tüm teknik ve buna bağlı yönetim faaliyetlerinin kombinasyonu olarak tanımlanabilir.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

MRP Nedir

İlk olarak 1960’larda ABD ’de kullanılmaya başlayan MRP, üretim süreçlerini daha iyi yönetmeyi, kontrol etmeyi ve daha verimli hale getirmeyi amaçlar.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

MRP II Nedir

MRP sistemlerinin işletmelerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamaması sebebiyle ortaya çıkan MRP II sistemleri, açılımları farklı olsa da MRP sistemlerinin geliştirilmesiyle oluşmuştur.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

RCCP Nedir

“Kaba Kapasite Planlaması” yanı sıra “ Kaba Kesim Kapasite Planlaması” olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

SAL Nedir

İşletmeler Satış Yönetimi sayesinde, satış süreçlerini yönetebilir, satış sürecinin tüm adımları olan; teklif, sipariş, irsaliye, fatura gibi belgeleri birbirleri ile entegre ederek takip edebilir

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

SCM Nedir

Tedarikten son kullanıcıya kadar olan tüm lojistik hareketlerini kapsayan yönetim ve planlama faaliyetlerinin bütünüdür.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

WMS Nedir

Depoların etkin kullanımı ve kontrolü için kullanılan teknolojik sistemlerdir.

Makaleyi Oku

2022/03/18

Rıdvan Keskin

FIFO nedir

FIFO(First In First Out) Stok yönetiminde, ürünlerin ilk stoka alınandan başlayıp son ürüne doğru stoktan çıkarılması prensibine dayanan bir yöntemdir.

Makaleyi Oku

2022/03/17

Muhammet Zor

MES Nedir

MES Sistemleri imalatta sahadan eş zamanlı veri toplamaya yarayan sistemlerdir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

IVR Nedir

Arayan kişileri direkt karşılayan, otomatik etkileşime giren, tuşlama ya da sesli yanıt yöntemleri ile doğru menüye ya da doğru kişiye yönlendiren bir telefon sistemidir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

IT Nedir

Bilgisayar donanımlarının ve yazılım uygulamalarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi gibi işlemlerin yönetilmesi ve desteğinin verilmesi süreçlerine verilen addır.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

INV Nedir

İşletmelerin ürün stoklarının tarih, lokasyon, miktar, gibi çok sayıda özellikleri istenildiği gibi yönetilmesini sağlamaktadır.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

IMP Nedir

Import Management | İthalat Yönetimi Daha çok dış ticaret işlemlerini şirket içerisinde yürüten firmalar için önem taşımaktadır.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

HRM Nedir

Türkçede İnsan Kaynakları Yönetimini ifade eder. İnsan kaynağı kurumların en önemli kaynaklarından biridir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

FSM Nedir

Saha ekibinin tüm planlarının oluşturulması, yapılacak işlerin detaylarının hazırlanması, gerekli evrak ve belgelerin düzenlemesi ve onaylatılması, müşteri sorunlarının, şikayetlerinin ve önerilerinin saha ekibine iletilmesi gibi sahaya ait tüm işlemlerin yönetilmesini sağlayarak personel ve işletme verimliliğini artıran sistemlerdir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

ERP Nedir

ERP her türlü üretim için gereken tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

ERM Nedir

Tüm süreçlerde kullanılan bu faaliyetin amacı yönetime etki edecek riskleri tanımlamak, yönetimin kurumsal risk alma stratejisine uygun olarak yönetmek ve hedeflere ulaşmak için asgari düzeyde güvence sağlamak amacıyla idarenin üst kısımlarıyla beraber diğer tüm çalışanlar tarafından stratejilerin belirlenmesinde kullanılır.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

EDI Nedir

EDI, farklı portallar arasında elektronik formattaki belgelerinin bir portaldan diğerine kontrollü bir şekilde iletilmesini sağlayan sistemlerdir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

EAM Nedir

Kurumsal Varlık Yönetimi bir demirbaşın şirketin envanteri olarak kaydedilmesinden, hurdaya dönene kadar olan tüm süreçlerinin yönetimidir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

DRP Nedir

Araçların depolama, yükleme ve boşaltma kapasiteleri, işçilik, finansman gibi kaynakların belirli ölçütlere göre planlanmasını sağlayarak, dağıtım organizasyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

CTI Nedir

Bilgisayarların telefonlar ile etkileşime girmesine izin veren sistemdir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

CRP Nedir

Kapasite sınırlarının belirlenmesini yani istenilen üretim için ne kadar makine ve iş gücü gerektiğinin belirlenmesini sağlar.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

CMMS Nedir

CMMS bir yazılım otomasyonudur. Üretim tesislerini, makinelerini, ekipmanları ve sistemlerini kontrol eder, çalışmasını takip eder, bakım ve onarım süreçlerini, iş emirlerini planlar, sistemlerin enerji ve verimliliğini ölçebilir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

CIM Nedir

İmalat ürünlerinde bilgisayar kontrollü makinelerin ve otomasyon sistemleri ile bütünleştirilmesidir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

C2C Nedir

Bir tüketiciden diğerine yapılan ticaretlere verilen addır. İkinci el ürünlerini kullanıcıların, başka kullanıcılara pazarladığı platformlarda C2C pazarlamaya örnektir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

BPM Nedir

Firmalarda iyileşmeyi artırmak amacıyla yönetimi izlenebilir kılan sistematik yaklaşımdır.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

BOM Nedir

Türkçede “Ürün Ağacı”, “Ürün Reçetesi” gibi kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ürünü oluşturan tüm mamul, yarı mamul ve hammaddeleri gösteren şemaya ürün ağacı denir.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

BI Nedir

Verinin bilgiye dönüştürülme sürecini ifade eder. BI ham verileri analiz edip onları işe yarar, anlamlı ve kullanılabilir bilgiye çevirerek daha hızlı ve daha güvenilir karar vermeye yardımcı olur.

Makaleyi Oku

2022/03/16

Berk Ayvaz

B2C Nedir

Firmadan tüketiciye veya B2C iş modeli, bir şirketin bir hizmeti veya ürünü doğrudan bir tüketiciye sattığı modeldir.

Makaleyi Oku

2022/03/15

Berk Ayvaz