DinamoERP Articles

Academic Studies

BPM Nedir

2022/08/04
Berk Ayvaz

İş Süreçleri Yönetimi - Business Process Management

Firmalarda iyileşmeyi artırmak amacıyla yönetimi izlenebilir kılan sistematik yaklaşımdır. Mevcut durum analizinin yapılması, hedeflerin belirlenmesi, mevcut durum ile hedef arasındaki tutarlılık ölçümünün yapılması, darboğazların tespit edilmesi, iyileştirme adımlarının, görev ve sorumlulukların belirlenmesini kapsar.