DinamoERP Articles

Academic Studies

BOM Nedir

2022/08/14
Senanur Berkyez

Bill of Material | Ürün Ağacı

Türkçede “Ürün Ağacı”, “Ürün Reçetesi” gibi kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ürünü oluşturan tüm mamul, yarı mamul ve hammaddeleri gösteren şemaya ürün ağacı denir. Ürün ağacı yalnızca ürünü oluşturan malzemeler ve bunların miktarlarını gösterir. Fakat ERP gibi üretim sistemleri içeren programlarda ürün ağaçlarının tanımı daha geniştir. Bu programlarda ürün ağaçlarında iş istasyonu, operasyon bilgileri gibi bilgilere de ulaşmak mümkündür. Ürün ağaçları/Ürün reçeteleri bir ürünün bileşenlerinin maliyetini de hesaplamaya yardımcı olur.